Laddar..
Mått i meter/Measurements in meters Alla mått i meter med två decimaler om inte annat anges. / All measurements in meters with two decimal places unless otherwise stated.
Ägarinfo/Owner Info
Namn/Name
Adress/Address
Båt/Yacht info
Standardbåt/Listed type of yacht
Båttyp/Unlisted type of yacht Segelnummer/Sail No
Båtnamn/Name of yacht (ej obl./Opt.) Konstruktionsår/Year of design
Varv/Shipyard (ej obl./Opt.) Konstruktör/ Yacht designer (ej obl./Opt.)
Skrov/Hull
Längd (SKL))/Hull Length
Bredd (B)/Hull Beam
Djupgående (D))/Draft
Deplacement (DEPL))/Displ [ton]
Deplacementsupgiftens ursprung/Origin of displ.
Motorfabrikat/Engine (ej obl./Opt.)
Effekt [HK]/Engine Power (ej obl./Opt.)
Propellertyp/Type of prop.
Skrovmaterial/Hull material
Rigg/Rig
Riggtyp/Type of rig
Mastmaterial/Material in mast
Material i stående rigg/Standing Rig
Antal par spridare/No of Spreaders
Backstag och/eller fiol på partialrigg/Runners or Jumpers
Svängbart bogspröt/ Articulating bowsprit
Utrustning/Equipment

Spara ansökan för att lägga till utrustning

Bilder/Pictures

Spara ansökan för att ladda upp bilder

Kommentar/Notes
SSF kommentar/Notes
Storsegel/Main sail
1/2-bredd/-width (MHW) 3/4-bredd/-width (MTW) 7/8-bredd/-width (MUW) Area
Storsegel för standard mätbrev / Main for regular certificate
Valfri möjlighet att speca ett annat storsegel för shorthand mätbrev. Lämna tomt om samma segel som ovan. / Optional Main for Shorthand certificate
Försegel/Headsails

Spara ansökan för att lägga till försegel

Flygande försegel/Flying Headsails

Spara ansökan för att lägga till flygande försegel

Granskning - Segel

sailImage
Mätperson/Measurer

Mätperson som har kontrollmätt delar eller hela båten kan själv logga in och lämna uppgifterna i särskild inloggning.
Utförd mätning för SRS behöver dokumenteras med insänt formulär eller genom att mätmannen loggar in på sin mätinloggning
--------
Measurer

Segelnummer/Sail No

Skriv båtens segelnummer, endast siffror. Landskoden väljer du i fältet till vänster
--------
Sail No in digits. Choose your country code in the left field.

Konstruktionsår/Year of design

Ange årtalet då båten ritades, inte tillverkningsår.
Om en båt har genomgått modifikationer av rigg, skrov eller skrovbihang så skall detta anges i kommentarfältet tillsammans med årtalet för modifieringen. Alla modifikationer tas med i bedömningen för båtens respittal.
--------
The year the boat was designed, not built.
If modifications are made please describe this in the notes together with the year they were performed.

Längd (SKL)/Hull Length

Se RSR D.3.1. Skrovets maximala längd exklusive eventuellt utanpåliggande roder, peke etc
--------
Max Hull Length, excl rudder etc

Költyp/Type of keel

Fenköl = Delat lateralplan. Fast köl, sticksvärd eller hissbar köl. Jolle med centerbord välj fenköl.
Fenköl låg TP = Om kölens i sidled smalaste punkt inte befinner sig längst ner.
Fenköl med bulb = Om kölfenan har en bulb eller vingar.
Fällköl = En fenköl som går att fälla bakåt för minskat djupgående.
Långköl = Helt lateralplan, rodret sitter i bakkant köl.
---------
Fin keel = Shared lateral.
Fin keel w/ low CG = Fin with sideways wider bottom than above.
Fenköl med bulb = Keel w/ bulb or wings.
Folding keel = - a longitudinal folding keel.
Långköl = Complete lateralplan, rudder mounted onto the keel.

Bredd (B)/Hull Beam

Se RSR D.3.2. Relingslister, beslag o likn ingår normalt inte.
-------
Hull beam excl fittings etc

Kölmaterial/Material in keel

Om kölen består av både järn och bly, ange bly. Tex en kölfena i järn med bulb i bly. För jollar med centerbord ange järn även om centerbordet är av plast, detta kompenseras i systemet av att kölvikten sedan är noll på en jolle
----------
Declare what material the keel is made from. If there is both iron and lead, please choose lead. For light daggerboards etc pick iron but set the keel weight to zero.

Djupgående (D))/Draft

Största djupgående med båten i deklarerad vikt. Tänk på att båten flyter djupare om vikten ökas. Detta måste därför mätas om ny vikt ska sättas.
------
Maximum draft in minimum weight condition

Kölvikt/Keel weight [ton]

Ange konstruktörens eller tillverkarens angivna kölvikt i ton med två decimalers noggrannhet. På båtar med hissbara kölar kan man ofta enkelt väga dessa och då anger man uppmätt värde.
--------
Enter the specified keel weight of the designer or the manufacturer, in tonnes with two decimal precision

Deplacement (DEPL)/Displ [ton]

Båtens vikt i ton i SRS-trim, dvs. med max den utrustning ombord som är tillåten enligt SRS-klassreglerna, Appendix 2
-----------
Weight in tonnes according to SRS-class rules, Appendix 2

Vattenballast/Water ballast (Liter/Sida)

Avser alternerande vattenballast i skrovsidorna för att öka båtens rätande moment. Ange maximalt antal liter per sida. Centralt placerad vattenballast för trim i långskeppsled anges i kommentarfältet, ange placering och antal liter
-----------
Amount of litres off centerline on alternating side. For on-centerline ballast compartments instead make a note in the notes field.

Deplacementsupgiftens ursprung/Origin of displ.

Välj alternativ som bäst beskriver hur vikten av båten har bestämts.
-----------
Define how the weight has been determined

Invänding ballast/Internal ballast [kg]

Med invändig ballast menas vikter, ofta i anslutning till kölsvin, för att öka båtens deplacement och/eller rätande moment. Ange var den invändiga ballasten är placerad i kommentarfältet
---------
Declare how much weight has been added internally to increase displacement and/or the righting moment

Motorfabrikat/Engine

Ange fabrikat och modell på motorn. Detta är primärt för inombordsmotorer men har man en utombordare som är med vid vägning av båten och således också med på kappsegling så skall även denna anges här
---------
Make and model of engine if there is one included in the sailing weight.

Svängköl/Canting keel (Max köllutning grader/in degrees)

Ange om kölen är ledad i tvärskeppsled för ökat rätande moment. Ange den maximala vinkeln i grader som kölen kan ha relativt skrovets lodlinje.
----------
Define the maximum canting angle for a transvers canting keel

Effekt [HK]/Engine Power

Ange motorns effekt i hästkrafter.
------------
The engine power in horsepowers

Trapets/Trapeze (Max antal personer/No of crews)

Ange maximala antalet personer som står i trapets samtidigt.
--------
Maximum number of persons trapezing simultainiuosly

Propellertyp/Type of prop.

Bocka för den typ av propeller/propellrar som alltid finns i sjön vid segling, dvs utombordare eller infällbara drev skall anges som ”ingen”. Infällbara bogpropellrar skall inte heller anges.
-------------
Outbord engines and fully retractable propellers should be defined as "Ingen/None"

Mantåg/Height of lifelines [mm]

Höjd på mantåg ovan däck. Varierar höjden noterar du detta i anmärkning.
Höjden inverkar både på hur besättningen kan hänga och hur förseglen kan skotas in i stagvändningarna.
------------
Height of life lines above deck

Skrovmaterial/Hull material

Typ av material som skrovet i huvudsak består av.
Alu. = Aluminium.
Kallbakat trä = Ett sätt att bygga båt med hjälp av träribbor, fanér och lim.
Klassisk träkonstuktion = Så som man byggde båtar innan plasten slog igenom i början på 70-talet.
Kol/Kevlar = Exotiska fiber, starkare och stummare än glasfiber.
Sandwich GRP = Sandwichkonstruktion (lättare än solid) i någon form av glasfiberarmerad plast.
Solid GRP = Solid konstruktion i någon form av glasfiberarmerad plast.
---------
The material the major part of the hull is made from

Riggtyp/Type of rig

Har du en riggtyp som inte finns att välja, t.ex. en ketch, skriv i kommentarfältet information och mått på din mesanmast och dess segel (se segelsektionen för vilka mått som efterfrågas), bifoga gärna en riggritning som bild.
Definitionen för en mastheadrigg i SRS är om kaltoppen är mindre än 10 % av mastlängden, om masten står på däck eller är genomgående har ingen betydelse, förhållandet avser hela maströret.
-----------
If your type of rig is missing, for example Ketch, please add measurements for that in the notes section. Include a drawing or pictures showing the rig.
Your rig is considered to be a masthead if the bare head above the headstay is less than 10% of the mast tube

Förtriangelbas/Fore triangle base (J)

Se RSR F.6.1a. Horisontalt mått från framkant mast till förstagsinfästningen i däck eller ev bogspröt.
--------
Horizontal distance between forward face of mast to forstay attachment on deck or bowsprit.

Mastmaterial/Material in mast

Huvdsakligt material i masten
---------
The material in the majority of the mast tube.

Spinnakerbomslängd/Pole length

Avståndet mellan spinnakerbommens två ändar. Detta gäller endast för bom som används till flygande försegel.
Spirbom för försegel mäts inte, men får användas endast när inget flygande försegel är satt.
----------
The length between the two outer ends of a spinnaker pole. A whisker pole is not measured but can only be used for a headsail without any hoisted flying headsail.

Material i stående rigg/Standing Rig Material

Materialet i stående rig. Backstag, akterstag och sk checkstag räknas inte som stående rig, se RSR F1.7
------------
Material in the standing rig. Backstay, runners etc are not considered as running rig.

Spinnakerfallhöjd (ISP)/Spinnaker max. hoist

Det vertikala måttet från relingen till högsta hisspunkten för ett flygande försegel. Saknas måttet kommer måttet att beräknas från masttoppen.
----------
Vertical distance between the sheerline at the maststep and the highest point of hoisting a flying headsail.

P

P är avståndet längs masten från det nedre till det övre mätbandet. Se RSR F.2.2., B.1.1. och B.1.2.
---------
P is defined by the distance between the lower and upper mast measure band.

E

Avståndet mellan baksida mast och det aktre mätmärket på bommen. Se RSR F.3.3a., B.1.3.
------------
Distance between the aft face of the mast and the aft measure band on the boom.

Bogsprötslängd (BL)/Bowsprit length ahead of forestay

Avstånd från förstagsinfästningen till yttersta punkten där ett flygande försegel kan halsas. Du ska alltså INTE mäta från masten till halspunkten! Även om det inte finns något bogspröt kan det finnas utrymme på däck framför förstagsinfästningen, detta mått måste då anges.
----------
Distance between the forward forestay attachment and the foremost point wher tacking a flying headsail.

Kommentar/Notes

I kommentarfältet skriver man sådant som kanske avviker, t.ex. att man på en standardbåt har bytt köl eller roder samt år för denna modifikation eller att man avser att använda elvinschar eller elhydraulik under kappsegling.
-----------
Make a note of special sails, modifications etc or other explanations adressed to the rule comittée.

SSF Kommentar/Notes

Kommentarer från SRS-kommittén
-----------
Here you can find comments from the rule comittée.

1/2-bredd/-width (MHW)

Se RSR H.5. Avståndet från akterlikets mittpunkt till närmaste punkt på förlik.
För att hitta mittpunkten på akterliket viker du fallhornspunkten till skothornspunkten.
Se RSR G.4., G.5. och G.7.
----------
Distance from the half point on the leech to nearest point on the luff.

3/4-bredd/-width (MTW)

Se RSR H.5. Avståndet från akterlikets 3/4-delspunkt till närmaste punkt på förlik.
För att hitta 3/4-delspunkten på akterliket viker du fallhornspunkten till akterliksmittpunkten.
Se RSR G.4., G.5. och G.7.
----------
Distance from the 3/4 point on the leech to nearest point on the luff.

7/8-bredd/-width (MUW)

Se RSR H.5. Avståndet från akterlikets 7/8-delspunkt till närmaste punkt på förlik.
För att hitta 7/8-delspunkten på akterliket viker du fallhornspunkten till 3/4-delspunkten på akterliket.
Se RSR G.4., G.5. och G.7.
----------
Distance from the 7/8 point on the leech to nearest point on the luff.

Area

Utöver ett storsegel får storm- och hårdvindssegel i enlighet med ISAF Offshore Special Regulations 4.26 användas
-----------
Only one mainsail is allowed, except for a stormsail.

Utrustning/Equipment

Utrustning
--------
Equipment

Bilder/Pictures

Du behöver bifoga minst två bilder på båten som visar båtens undervattenskropp med köl och roder samt en som visar båtens däck, sittbrunn och överbyggnad.
-----------
You need to attach pictures visualising the under water body with the keel and rudder, but also pictures showing the top side of the boat.

Storsegel/Main sail

Det är endast möjligt att deklarera ett storsegel i taget men vill du välja ett annat storsegel med annorlunda mått enbart för shorthandedsegling kan du fylla i detta på nästa rad. I annat fall används samma storsegel i båda respittalen. Är ditt/dina storsegel inmätta laddar du upp en bild på mätdekalen här. Det är valfritt förutom vid verifierad status.
-----------
You can only define one mainsail at a time, but if you wish to define a particular mainsail for shorthand crew sailing you can add the girths of that main on the second row. If no second sail is entered both certificates will be calculated on the same sail.

Försegel/Headsails

Det finns inga begräsningar för antal och typ av segel för en mätbrevsbåt annat än de som båtägaren själv väljer, men antalet segel man specificerar påverkar mätetalet.
Det till ytan största Förseglet måste specificeras, de mindre är valfritt. Det får aldrig finnas fler segel än specificerat max antal Försegel ombord i båten under kappsegling. Stormsegel är undantaget, de räknas inte in i mätbrevet. Är mätbrevet Verifierat måste dessutom samtliga segel vara inmätta och stämplade av mätman.
Ett sk 'cruisingavdrag' tillämpas på enskrovsbåt som endast har ett storsegel, en överlappande genua vilken förs på ett rullsystem monterat helt ovan däck samt maximalt ett flygande försegel.
I mätbrevet kan du välja vilka enskilda segel som ska användas för antingen full besättning, shorthanded besättning eller både delarna.
Försegel måste halsas vid eller akter om förtriangelbasens främre punkt. Ett försegel får endast 'spiras' med en utriggare om inget Flygande försegel är satt. Endast spinnakerstagsegel får halsas vid sidan av långskepps centrumlinjen. Ett Spinnakerstagsegel ska endast föras tillsammans med ett Flygande försegel.
För de segel som inmätta kan du ladda upp en bild på respektive mätdekal här. Det är valfritt förutom vid verifierad status.
----------
You can define any sail in SRS, but all of them needs to be declared. Only the largest headsail will affect the rating but also the declared maximum number of sails onboard will affect the rating.
With a reduced inventory containing only one mainsail, one overlapping headsail and one flying headsail together with a headsail furling system mounted above the deck level will reduce your rating. In some meaning you are able to customize your ratings by define any headsail and flying headsail whether they should be used for full crew racing, shorthanded racing or both.

A headsail should be tacked at or aft of the forward J-point. An outrigger to sheet the headsail through is only allowed in absence of a hoisted Flying Headsail. A Spinnaker Headsail can only be used together with a Flying Headsail.

HLU

Förlikslängd
-----------
Lufflength

HLP

Förliksperpendikel, dvs avståndet från skothorn till närmaste punkten på förliket.
----------
Luff perpendicle

HHW

Avståndet från akterlikets mittpunkt till närmaste punkt på förlik.
För att hitta mittpunkten på akterliket viker du fallhornspunkten till skothornspunkten.
Se RSR G.4., G.5. och G.7.
----------
Distance from the mid-point on the leech to nearest point on the luff.

HTW

Avståndet från akterlikets 3/4-delspunkt till närmaste punkt på förlik.
För att hitta 3/4-delspunkten på akterliket viker du fallhornspunkten till akterliksmittpunkten.
---------
Distance from the 3/4 point on the leech to nearest point on the luff.

Användning/Type of sail

Både det största spinnakerstagseglet liksom det största förseglet måste redovisas med mått i mätbrevet.
Ett försegel måste halsas vid eller akter om förstagsinfästningen.
Ett Spinnakerstagsegel får dessutom lov att halsas vid sidan av centrumlinjen men endast tillsammans med ett Flygande Försegel.
-------
Both the largest Headsail as well as the largest Spinnaker Staysail has to be declared in the certificate.
Both Headsail and Staysail has to be tacked at or aft of the headstay.
Only a Spinnaker Staysail is allowed to be tacked outoard of the centerline.

Aktiv/Active

Aktiv

Shorthandmätbrev/Shorthand Certificate

Kryssa här om du vill ha detta segel medräknat i ditt Shorthandmätbrev.
----------
Check here if you want this sail included in your Shorthand certificate

Standardmätbrev/Standard Certificate

Kryssa här om du vill ha detta segel medräknat i ditt Standardmätbrev.
----------
Check here if you want this sail included in your Standard certificate

Flygande försegel/Flying Headsails

Flygande segel är alla typer av segel som halsas flygande vid eller för om förtriangelbasens främre mätpunkt i båtens centrumplan, peke, bogspröt eller till en spinnakerbom. Det är också tillåtet att halsa ett flygande försegel akter om förstagsinfästningen.
Samtliga Flygande försegel måste specificeras med mått. Några andra Flygande försegel får inte finnas ombord vid kappsegling. Från 2018 finns möjligheten att välja vilka segel som ska ingå i standard respektive shorthandmätetalet.
Om ditt flygande försegel endast är inmätt med mått som på ett försegel kan du som alternativ ange HLP och HHW istället för ordinarie SFL och SMG. Det är dock mindre fördelaktigt att mäta på detta alternativa sätt.
Ett Flygande försegel får inte ”spiras” i skothornet med en utriggare. Inte mer än ett Flygande försegel får föras samtidigt utom vid segelbyte.
För de segel som inmätta kan du ladda upp en bild på respektive mätdekal här. Det är valfritt förutom vid verifierad status.
-----------
All Flying headsails should be declared with measurements. You will have to define any headsail and flying headsail whether they should be used for full crew racing, shorthand racing or both. While all Flying Headsails measured as a Spinnaker with Footlength (SFL) and Spinn. Half Width (SHW) will benefit, there is an alternative option to declare Flying Headsails with a Clew-Luff perpendicular (HLP) and Headsail Girth (HHW).
You can tack a Flying Headsail anywhere on the centerline of the boat. Only if declared to be tacked on a spinnaker pole or an articulated bowsprit the tack can be off centerline.
It's not allowed to lead the sheet through any outrigger on a Flying headsail. A maximum of one Flying Headsail can be set simultainiously except for at sail changes.

Alternativa breddmått/Alternative girths

Om ditt flygande försegel endast är inmätt med mått som på ett försegel kan du ange dessa mått istället. Det är dock mindre fördelaktigt att mäta på detta alternativa sätt.
-----------
If your Flying Headsails is measured as a headsail rather than a Spinnaker with Footlength and Spinn. Half Width, check this box to enter the alternate measurements HLP and HHW. This will be less favourable, but at least possible.

SLU

Längd på förliket. Mellan fallhornspunkt och halshornspunkt. Är seglet symmetriskt är SLE identiskt med SLU.
-----------
Luff length. Measure from head point to tack point. On a symmetric Spinnaker SLE will equal SLU.

SLE

Längd på akterliket. Mellan fallhornspunkt och skothornspunkt. Är seglet symmetriskt är SLE identiskt med SLU.
-----------
Leech length. Measure from head point to clew point. On a symmetric Spinnaker SLE will equal SLU.

SFL

Underlikslängd mellan skot-/halshorn
---------
Foot length between clew- and/or tack points

SHW

Avståndet mellan akter- resp förlikets mittpunkter.
För att hitta mittpunkten på liken viker du fallhornspunkten till resp skot-/halshornspunkt.
Se RSR G.4., G.5. och G.7.
----------
Measure the distance from the mid-points on the leeches/leech and luff.

HLP

Använd detta alternativa mått bara om du saknar det normala underliksmåttet SFL. Du kommer att få en något större segelyta på seglet med detta alternativa mått.
Mät avståndet från skothornspunkten till närmaste punkt på förlik.
----------
Use this alternative method of measuring the width of the sail only if you lack the regular foot measurement SFL. This alternative method is less favourable.
Measure the distance from the clew point to nearest point on the luff.

HHW

Använd detta alternativa mått bara om du saknar det normala SHW. Du kommer att få en något större segelyta på seglet med detta alternativa mått.
Du mäter avståndet från akterlikets mittpunkt till närmaste punkt på förlik.
För att hitta mittpunkten på akterliket viker du fallhornspunkten till skothornspunkten.
Se RSR G.4., G.5. och G.7.
----------
Use this alternative method of measuring the width of the sail only if you lack the regular measurement SHW. This alternative method is less favourable.
Measure the distance from the mid-point on the leech to nearest point on the luff.

Material

Se redskapsreglerna för definitionerna. Ange om seglet är gjort av vävd duk eller laminat
--------
Choose what material the sail is made from:
"Vävd duk"= Woven cloth
"Laminat" = Laminated cloth

Halsning/Tacking point

Beroende på vilken halspunkt som ange här måste respektive mått på spinnakerbom eller peke anges i riggavsnittet.
----------
Choose one of following tacking points:
"På spinnakerbom"= Tacked on spinnaker pole
"På båt eller peke" = Tacked on deck or bowsprit
"Både och" = Tacked on deck, bowsprit or spinnaker pole

Lattor / Battens

Om seglet har lattor monterat kryssar du här
-------
If your sail contain battens in any form, please check here.

Aktiv/Active

Avkryssa här om du vill ha detta segel inaktivt.
----------
Un-check here if you want this sail to be in-active.

Shorthandmätbrev/Shorthand Certificate

Kryssa här om du vill ha detta segel medräknat i ditt Shorthandmätbrev.
----------
Check here if you want this sail included in your Shorthanded certificate

Standardmätbrev/Standard Certificate

Kryssa här om du vill ha detta segel medräknat i ditt Standardmätbrev.
----------
Check here if you want this sail included in your Standard certificate

;