Laddar..
Ägarinfo/Owner Info
Namn/Name
Adress/Address
Båt/Yacht info
Standardbåt/Listed type of yacht
Båttyp
Varv/Shipyard (ej obl./Opt.)
Segelnummer/Sail No
Konstruktionsår/Year of design
Båtnamn/Name of yacht (ej obl./Opt.) Konstruktör/ Yacht designer (ej obl./Opt.)
Följande parametrar är fria att välja i ett SRS Standardmätbrev
Propellertyp/Type of prop.

Hämta värden för att lägga till utrustning

Maximalt antal försegel ombord / Max no of headsails aboard
Maximalt antal flygande försegel ombord / Max no of flying headsails aboard
Observera att inga försegel får ha något mått som överstiger de som specificerat som standard i båtdatabladet
Observera att inga flygande försegel får ha något mått som överstiger de som specificerat som standard i båtdatabladet. Är båten standardiserad med symmetriskt eller asymmetriskt flygande försegel måste samtliga flygande försegel vara av samma typ

När alla uppgifter är ifyllda klicka du "Skicka in". Ditt Standard mätbrev kalkyleras då och du får en utskrift av ditt mätbrev i din e-post, samt att det finns publicerat i listan bland andra mätbrev och standard mätbrev. Ett standardmätbrev kan inte ändras under säsongen när det väl är inskickat.

To submit press "Skicka in". You will receive your certificate in the next step. The certificate will be public for reloading in the regular list of certificates for SRS. You will not be able to alter a standard certificate during the season.